7 april 2015

Rammelende brontekst, wat nu?

Vlak voordat ik begin maart een weekje naar Rennes vertrok om onze medewerkers daar op de CFIA-beurs te ondersteunen, kreeg ik het verzoek om mee te werken aan een vrij omvangrijke haastklus: de vertaling van een interne bedrijfshandleiding, bedoeld voor externe dienstverleners. De klus werd verdeeld over vijf vertalers Engels-Nederlands, van wie enkelen daarnaast ook Duits-Nederlands in hun pakket hebben. Dat laatste leek aanvankelijk nog een voordeel, maar bij nader inzien misschien toch niet?
 
In vertaalland betekent goed opdrachtgeverschap volgens mij dat je zorgt dat vertalers kunnen werken op basis van een fatsoenlijk geformuleerde brontekst - ook als het om een vertaling van een eerdere vertaling gaat. In dit geval bleek er namelijk nog een Duits origineel te bestaan, dat op onderdelen behoorlijk afweek van de Engelse (vertaalde) versie, die wij geacht werden als bron te gebruiken. Sommige stukken Engelse tekst begreep ik pas toen ik de Duitse originele versie had gelezen. Eerlijk gezegd had ik verwacht dat de opdrachtgever zelf wel zou hebben ontdekt dat deze Engelse vertaling niet helemaal klopte en aan de bel zou hebben getrokken bij de eerdere vertaler(s). Daar was echter duidelijk geen sprake van en dus moesten wij ons maar zien te redden met een nogal rammelende brontekst. En die wordt, vooral onder tijdsdruk,  dan ook letterlijk een bron van ergernis.
 
Helaas lukte het in dit geval niet om de opdrachtgever te overtuigen van het feit dat professionele vertalers voldoende tijd nodig hebben om een kwalitatief goede vertaling te kunnen leveren. En dat onduidelijke bronteksten extra tijd vergen, al was het maar om te kunnen achterhalen wat er precies wordt bedoeld. Ondanks de waarschuwing dat een (te) krappe deadline een kwalitatief minder goede vertaling tot gevolg zou hebben, bleef de datum van levering gewoon staan. 
 
Wat doe je dan als professioneel vertaler? Je doet je best om onder zulke ongunstige omstandigheden een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. Veel voldoening haal ik uit zulke opdrachten persoonlijk overigens niet; vaak blijft het gevoel dat mijn vertaling beter had gekund als ik meer tijd had gekregen nog wel even knagen. Het heeft ons tijdelijke vertaalteam in elk geval bloed, zweet en tranen gekost om op de leveringsdatum een enigszins leesbaar geheel af te leveren, waar kwalitatief bovendien nog wel het een en ander op aan te merken was. Je vraagt je af welk belang van de opdrachtgever daarmee dan is gediend... 

Geen opmerkingen: