10 oktober 2014

Zomerreces
Na een wat lange periode van radiostilte pak ik de draad van het bloggen graag weer op. De afgelopen maanden heb ik me bezig moeten houden met een aantal uiteenlopende zaken die al mijn aandacht opeisten, maar die minder geschikt bleken om via mijn blog te delen.

Communiceren = verbinden
Afgelopen week kwam het thema communicatie weer nadrukkelijk op mijn pad in de vorm van dag 4 van de cursus Verbindend Communiceren, over empathie, en een workshop Effectief omgaan met de media, die werd georganiseerd door FBNed. Naar een lerende economie, zo luidde de titel van een recent WRR-rapport, en die aansporing beschouw ik vooral als persoonlijke uitdaging: op zoek naar een verdienmodel dat beter past bij de huidige tijd. En daar horen in mijn geval trainingen en cursussen beslist ook bij. 

Ik heb beide dagen als zeer inspirerend ervaren, zowel vanwege het oefenen met elkaar als vanwege het uitwisselen van kennis en ervaring. Het is bijzonder plezierig om tijdens zulke sessies samen te mogen werken met enthousiaste medecursisten die actief betrokken zijn en, het allerbelangrijkst misschien nog wel, met wie je lekker kunt lachen! We kunnen ons een leven zonder communicatie nauwelijks voorstellen en toch verloopt die niet altijd in alle opzichten even soepel. Volgens mij staat of valt het gevoel van verbondenheid met anderen, of het nu om privé of zakelijke relaties gaat, met een goede onderlinge communicatie.

Verdienmodellen
Dat geldt uiteraard ook voor mijn vertalersbestaan. Dit jaar zit ik 29 jaar in het vak, waarvan 19 jaar als zelfstandig gevestigd vertaalster.
In al die jaren heb ik natuurlijk de nodige ervaring gesprokkeld, zowel met het werken voor directe klanten als voor vertaalbureaus. Over het algemeen bof ik met prettige zakelijke contacten, voor mij een essentiële voorwaarde voor een plezierige samenwerking, en met opdrachtgevers die niet per definitie voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten.
En toch, toch krijg ook ik langzamerhand steeds vaker de gevolgen van de veranderingen in de vertaalmarkt voor mijn kiezen. Eerder dit jaar schreef ik al dat de tarieven in onze branche sterk onder druk staan en dat voor sommige opdrachtgevers de factor kwaliteit kennelijk minder belangrijk is geworden dan wat een vertaling mag kosten. Ik vond en vind dat buitengewoon jammer.
Deze ontwikkelingen op de vertaalmarkt hebben onder andere tot gevolg dat ook mijn eigen verdienmodel qua vertaalopdrachten in de loop van dit jaar verder onder druk is komen te staan. De noodzaak om bronnen voor aanvullende inkomsten aan te boren lijkt daarmee haast onafwendbaar.  

Vertalen anders uitgelegd
Vandaar dat ik me de komende periode ga bezinnen op mijn zelfstandig vertalersbestaan. Een voor de hand liggende oplossing zou zijn om voortaan alleen nog vertaalopdrachten aan te nemen die voldoende inkomsten opleveren ten opzichte van de tijd die ik eraan besteed. Vanzelfsprekend zou die oplossing mede van invloed zijn op mijn afweging om vertaalopdrachten die niet aan dat criterium voldoen al dan niet aan te nemen. 
Als ik die tijd namelijk even zinvol maar lucratiever zou kunnen besteden aan andere werkzaamheden op communicatievlak, zou de keuze immers ook regelmatig in het voordeel van dergelijke opdrachten kunnen uitvallen. Prettige bijkomstigheid in dat laatste geval: zolang ik me op het brede terrein van communicatie blijf bewegen, kan ik mijn (talen)kennis, ervaring en vaardigheden ook actief blijven inzetten.  

Geen opmerkingen: