5 mei 2011

Freedom of Speech
Vandaag vieren we hier bevrijdingsdag en dus hangt onze vlag fier te wapperen. Mijn dochter maakt zich op om naar het bevrijdingsfestival in Wageningen te gaan, een goede zaak! Ik vind het belangrijk om volgende generaties bewust te maken van het feit dat leven in vrijheid en democratie nog steeds niet voor iedereen is weggelegd in deze wereld, vandaar dat ik elk jaar met mijn kinderen stilsta bij 4 en 5 mei. Gisteravond hebben we dus ook twee minuten stilte in acht genomen en alle mensen herdacht die zijn gesneuveld in oorlogen en bij vredesmissies. In het programma van de Nationale Herdenking vond ik de toespraak van de voorzitter van de Tweede Kamer, Gerdi Verbeet, zeer indrukwekkend. Zij verwoordde op kristalheldere wijze waarom 4 mei in Nederland een dag met een bijzondere betekenis is en wees ons er tegelijkertijd op dat we met zijn allen verantwoordelijk zijn voor het in stand houden van de vrijheid, de rechtstaat en de democratie. Die toespraak zou in elk geschiedenisboek moeten staan, te beginnen voor groep 8 van de basisschool! 
Herdenken is en blijft erg belangrijk, net als het vieren van de vrijheid. Beide onderdelen worden in ons land op uitstekende wijze georganiseerd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei (http://www.4en5mei.nl/). De Nationale Herdenking en de viering van Bevrijdingsdag vormen een prachtige, krachtige Nederlandse traditie, die ik graag zou willen behouden voor komende generaties.
Met dank aan het Nationaal Comité publiceer ik hierbij graag een van de vier cartoons ter illustratie van het thema van dit jaar: Vrijheid op straat. In dit geval wordt 'Freedom of Speech' verbeeld, een onderwerp dat mij persoonlijk zeer aanspreekt en dat nu, tijdens de Arabische lente, weer griezelig actueel is. Laten we onze vrijheid koesteren en ons gelukkig prijzen dat we wonen in een land waar vrijheid van meningsuiting en persvrijheid in de grondwet zijn verankerd. En laten we, aangezien we met zijn allen verantwoordelijk zijn voor het behoud van vrijheid en democratie, vooral met elkaar blijven communiceren en elkaar blijven respecteren. Uiteraard draag ik daar als vertaalster mijn steentje graag aan bij!

Geen opmerkingen: