1 maart 2009

Eindelijk ingeschreven!
Het heeft even geduurd, maar gistermiddag ontving ik dan eindelijk een dikke envelop van het Bureau beëdigd tolken en vertalers met daarin het besluit dat ik onder Wbtv-nummer 2104 ben ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) als beëdigd vertaalster uit het Duits en Frans naar het Nederlands. Daarmee voldoe ik aan de nieuwe wet voor beëdigd tolken en vertalers (inderdaad, de Wbtv), die per 1 januari van dit jaar inging. Er is de afgelopen maanden de nodige verwarring ontstaan over deze nieuwe wet. Aanvankelijk dachten vele collega's dat het daarbij uitsluitend zou gaan om de lijst met gerechtstolken en -vertalers, waar justitie en politie een beroep op moeten doen, maar uiteindelijk bleek dat alle beëdigd vertalers zich volgens de nieuwe wet moeten laten registreren om beëdigde vertalingen te mogen blijven maken. Dat kan dus bij het Bureau beëdigde tolken en vertalers dat het register beheert. Het Bureau kreeg te maken met een flinke hoeveelheid extra administratie - vertalers die zich wilden laten registreren overigens ook - en het zal dus nog wel even duren voordat alle collega's hun bewijs van inschrijving ontvangen (ik heb na het indienen van mijn aanvraag ruim 3 maanden moeten wachten op bericht). Toch ben ik blij dat hiermee spoedig een einde komt aan de onduidelijkheid op het gebied van beëdigde vertalingen. Ik vind het een goede zaak dat er nu een uniform systeem is opgezet waar alle vertalers en tolken op gelijke wijze zijn/worden ingeschreven. Aangezien mijn beëdiging dateert uit 1986, het pre-computertijdperk, was alles wat ik daarvan als bewijs had een simpel blanco A-4-tje met de verklaring dat ik beëdigd was voor de rechtbank, de handtekening van de rechters en stempel van de arrondissementsrechtbank in Rotterdam. Gelukkig is er nu een digitaal register beschikbaar (zie: http://www.bureaubtv.nl/), dat door iedereen kan worden geraadpleegd. Het enige dat nog ontbreekt is een richtlijn voor het uiterlijk van het (lak)stempel en voor de deponering van de handtekening bij de rechtbank ... daarover hebben we namelijk nog geen specifieke informatie ontvangen.

Geen opmerkingen: