30 december 2008

Terugblikkend op 2008...
... stel ik vol trots en na gedegen gepuzzel met de beschikbare administratieve gegevens vast dat het qua omzet mijn beste jaar tot nu toe is geweest. Ten opzichte van vorig jaar heb ik de omzet bijna weten te verdubbelen, en 2007 was al beslist geen slecht jaar! De kredietcrisis heeft tot nu toe voor mij noch persoonlijk noch zakelijk ernstige gevolgen gehad. Hoe toepasselijk dat ik deze week een artikel in NRC las over zzp'ers, waarin werd gesteld dat zij weliswaar de eerste klappen van een mogelijke recessie opvangen, maar daarna ook de betere papieren hebben om direct te profiteren van een aantrekkende economie. Ik ben ervan overtuigd dat we het beste gewoon kunnen doorgaan met consumeren om de economie draaiende te houden en prijs me gelukkig dat ik daarvoor inmiddels een aardige buffer heb opgebouwd. Afgelopen jaar heb ik namelijk harder gewerkt, meer woorden vertaald, grotere projecten gedaan en vooral meer Franse vertalingen verwerkt dan voorgaande jaren en daardoor dus ook meer opzij kunnen leggen! Qua opdrachten zijn de vooruitzichten voor 2009 voorlopig in elk geval nog goed. Het doet mij genoegen te constateren dat ik in 2008 wederom bijzonder prettig heb mogen samenwerken met vertrouwde, bestaande opdrachtgevers, maar dat ik er bovendien in ben geslaagd een goede samenwerking met een aantal nieuwe opdrachtgevers op te bouwen. Ik spreek dan ook de wens uit dat we in 2009 op dezelfde prettige, vertrouwde manier zullen blijven samenwerken! Op het persoonlijk vlak had ik afgelopen jaar te kampen met een haperend eigen bewegingsapparaat, voornamelijk knieën en schouders. Zo tegen de jaarwisseling lijkt daarin gelukkig een verandering ten goede te komen en begin volgend jaar start ik met een nieuwe behandelmethode in combinatie met de lessen Pilates, oefeningen om mijn spieren en pezen sterker te maken. Daarom wil ik tot slot alle trouwe lezers van mijn blog niet alleen een sprankelend, maar vooral ook een bijzonder gezond 2009 wensen!

Geen opmerkingen: