12 juli 2007

Puzzelen voor je werk
De afgelopen dagen heb ik weer eens zitten stoeien met een Duitse architectuurtekst. Dat zal dan wel over gebouwen gaan, zou je zo zeggen. Inderdaad, alleen is niet van elk gebouw meteen duidelijk waarvoor het dient, dus soms geeft zo'n tekst daarover extra informatie. Dit keer ging het om gebouwen in een polder in de buurt van Baden-Baden. Die polder laat men bij hoog water in de Rijn gedeeltelijk onderlopen, zodat verder stroomafwaarts gelegen dorpen niet onder water komen te staan. Uiteraard was er bij de bouw gebruik gemaakt van bijzondere materialen en technieken met hun eigen jargon, maar ik moest daarnaast ook op zoek naar de uitleg van een aantal vaktermen die te maken hadden met ‘overstromingsgebieden’ en ‘gemalen’. Het deed me denken aan een eerdere opdracht voor deze klant, eind vorig jaar. In dat artikel voor hetzelfde vakblad stond weliswaar een beschrijving van het gebouw, maar pas nà de openingszin waarin werd uitgelegd dat het werd gebruikt door een centrum voor gehandicapte kinderen. Onduidelijk was alleen wat voor soort centrum… dus ik sloeg aan het puzzelen. In de Duitse omschrijving stond ter verklaring alleen het bijvoeglijk naamwoord ‘konduktiv’. Opgezocht in Van Dale Duits-Nederlands bleek de betekenis o.a. conductief. Intuïtief aarzelde ik om dat zonder verdere context als bijvoeglijk naamwoord in het Nederlands over te nemen. Bovendien verscheen er een rode kringel onder dit woord (lang leve de spellingchecker!), dus eerst maar eens gezocht in de Grote Van Dale (Nederlands). Wat bleek? Conductief stond er helemaal niet in! Niet getreurd, want zoeken op internet – als je dat een beetje handig doet – levert vaak een schat aan informatie op. Via het Duitse ‘konduktiv’ als zoekterm kwam ik – uiteraard – bij de website van het centrum in kwestie uit. Gelukkig vond ik daar wel een bruikbare uitleg: het centrum bleek te werken volgens een bepaalde methode, uitgevonden door een Hongaarse orthopedagoog. Nadat ik de naam van de orthopedagoog als Nederlandse zoekterm had ingevoerd, kwam ik bij een Nederlandse website over zijn methode en zodoende ook achter de juiste vertaling voor dit centrum voor conductieve therapie! Vreemd trouwens dat bepaalde termen in de vertaalwoordenboeken van Van Dale wel voorkomen, maar niet zijn opgenomen in hun grote broer Nederlands. Dankzij dit gepuzzel weet ik nu bovendien dat er bij de toepassing van deze methode een wezenlijk verschil bestaat tussen Duitsland en Nederland. Duitse kinderen met een handicap die volgens deze methode worden behandeld krijgen les in een apart centrum. Zij komen dus niet of nauwelijks met niet-gehandicapte kinderen in aanraking, terwijl hun Nederlandse lotgenootjes – soms in een aparte klas – wel samen naar school gaan. Kijk, dat had ik nu weer niet verwacht te ontdekken in een tekst over architectuur!

Geen opmerkingen: