29 november 2006

Intuïtie

Het woord intuïtie betekent volgens de Dikke van Dale: 1) door onmiddellijke innerlijke aanschouwing verkregen begrip (synoniem 'feeling'); 2) onmiddellijke, niet op begripsdenken en redenering berustende overtuiging van de waarheid.
De workshop Persoonlijke intuïtieve ontwikkeling, die Secrans (www.secrans.nl) in samenwerking met Resonance (www.resonance.nl) aanbood, ging over intuïtie in de eerste betekenis en hoe we daar in ons werk van konden profiteren. Als doelgroep waren secretaresses aangeschreven, maar ook als zelfstandige zonder personeel kon ik er mijn voordeel mee doen. Onze situatie is immers vergelijkbaar: je neemt opdrachten aan, zij van hun baas, ik van opdrachtgevers. Je bent dienstverlenend bezig, maar kunt alleen goed functioneren als je je eigen grenzen in acht neemt. Intuïtie kan daar een belangrijke rol in spelen, als je ervoor open staat. Om dat bij onszelf te testen, deden we ontspannings- en meditatieoefeningen, maar ook opdrachten in tweetallen. Een onderdeel daarvan bestond uit de opdracht aan de een om een bepaalde gemoedstoestand uit te stralen (zonder iets te zeggen of te doen) waarbij de ander dan, op basis van die uitstraling, moest beslissen of, en zo ja, hoeveel stappen ze dichterbij wilde komen. Een kwestie van grenzen in de gaten houden dus: niet alleen van de ander, maar vooral ook van jezelf. Opmerkelijk was de opdracht waarbij we moesten aangeven of we in bepaalde situaties onze manlijke kant dan wel onze vrouwelijke kant voorrang gaven: er ontstond regelmatig grote hilariteit. Tot slot deden we een oefening in het sturen van positieve energie. Ik vond dat een bijzondere ervaring, misschien ook wel omdat mijn oefenmaatje zelf veel energie stuurde.
In ons vak gebruiken 'native speakers' hun intuïtie vaker dan we denken. Bij een bepaald woord in een vreemde taal horen soms wel 5 betekenissen in het Nederlands. Uiteraard kun je die opzoeken in het woordenboek en beredeneren waarom je een bepaalde betekenis in een bepaalde context gebruikt. Meestal kiezen 'native speakers' op gevoel meteen de juiste betekenis, zonder in een woordenboek te hoeven kijken. Zo beschouwd is de eis om teksten te laten vertalen door 'native speakers' zo gek nog niet.

Geen opmerkingen: