29 november 2006

Intuïtie

Het woord intuïtie betekent volgens de Dikke van Dale: 1) door onmiddellijke innerlijke aanschouwing verkregen begrip (synoniem 'feeling'); 2) onmiddellijke, niet op begripsdenken en redenering berustende overtuiging van de waarheid.
De workshop Persoonlijke intuïtieve ontwikkeling, die Secrans (www.secrans.nl) in samenwerking met Resonance (www.resonance.nl) aanbood, ging over intuïtie in de eerste betekenis en hoe we daar in ons werk van konden profiteren. Als doelgroep waren secretaresses aangeschreven, maar ook als zelfstandige zonder personeel kon ik er mijn voordeel mee doen. Onze situatie is immers vergelijkbaar: je neemt opdrachten aan, zij van hun baas, ik van opdrachtgevers. Je bent dienstverlenend bezig, maar kunt alleen goed functioneren als je je eigen grenzen in acht neemt. Intuïtie kan daar een belangrijke rol in spelen, als je ervoor open staat. Om dat bij onszelf te testen, deden we ontspannings- en meditatieoefeningen, maar ook opdrachten in tweetallen. Een onderdeel daarvan bestond uit de opdracht aan de een om een bepaalde gemoedstoestand uit te stralen (zonder iets te zeggen of te doen) waarbij de ander dan, op basis van die uitstraling, moest beslissen of, en zo ja, hoeveel stappen ze dichterbij wilde komen. Een kwestie van grenzen in de gaten houden dus: niet alleen van de ander, maar vooral ook van jezelf. Opmerkelijk was de opdracht waarbij we moesten aangeven of we in bepaalde situaties onze manlijke kant dan wel onze vrouwelijke kant voorrang gaven: er ontstond regelmatig grote hilariteit. Tot slot deden we een oefening in het sturen van positieve energie. Ik vond dat een bijzondere ervaring, misschien ook wel omdat mijn oefenmaatje zelf veel energie stuurde.
In ons vak gebruiken 'native speakers' hun intuïtie vaker dan we denken. Bij een bepaald woord in een vreemde taal horen soms wel 5 betekenissen in het Nederlands. Uiteraard kun je die opzoeken in het woordenboek en beredeneren waarom je een bepaalde betekenis in een bepaalde context gebruikt. Meestal kiezen 'native speakers' op gevoel meteen de juiste betekenis, zonder in een woordenboek te hoeven kijken. Zo beschouwd is de eis om teksten te laten vertalen door 'native speakers' zo gek nog niet.

27 november 2006

Behoud de natuur!
Zaterdagochtend stond ineens de radioverbindingswagen van de regionale zender, Radio M, voor de deur. Het bleek dat onze straat was uitgekozen voor het zaterdagochtendprogramma De Straat. Tussen 11 en 12 uur konden bewoners en passanten hun zegje doen in de microfoon van verslaggever Marc van Rossum. Gezien de 'natuur' problematiek in onze achtertuin (op de foto is te zien welk een schitterend uitzicht ik vanaf mijn werkplek heb), hebben we Marc maar even binnen gevraagd. Zo kon het gebeuren dat ik 'live' verslag mocht doen van de ontwikkelingen die het gevolg zijn van het Landschapsinrichtingsplan - initiatief van de gemeente & provincie Utrecht, in samenwerking met Natuurmonumenten, mede-eigenaar van landgoed De Haar in Haarzuilens (inderdaad, daar kijk ik op uit). Uiteraard hebben alle nieuwe bewoners van Leidsche Rijn recht op recreatie en natuurlijk leent het gebied achter ons huis zich daar uitstekend voor: fietsen of wandelen rond de boerderijen en weilanden, koeien, lammetjes, kalfjes, grutto's en kieviten, maar ook zwanen en ooievaars (!) in het voorjaar en de zomer, schapen, ganzen en hazen in het najaar. Alsof dat geen recreatieve tochtjes zijn ...
De infrastructuur ligt er al, het polderlandschap biedt weidse uitzichten, je kunt het boerenbedrijf op de voet volgen. Wat wil een mens nog meer? Natuurmonumenten denkt het te weten en wil van die weilanden bloemrijk grasland maken. De boer mag wel blijven, maar dan met een 'kaasboerderij' in plaats van zijn melkveebedrijf. In het bloemrijk grasland worden bomen geplaatst en er komen wandel- en fietspaden. Reken maar dat je daarmee hazen en vogels verjaagt. Ik vroeg mij hardop in de radiomicrofoon dus af waarom een vereniging als Natuurmonumenten het nodig vindt om in de bestaande natuur in te grijpen en ik ben Radio M dankbaar dat ik de gelegenheid kreeg om mijn hart te luchten. Of het veel verschil zal maken, weet ik natuurlijk niet. Mijn pleidooi is helder: laat de natuur hier met rust!

24 november 2006


Klaar voor de start? Af!

De kop is eraf! Trots op mijn eerste posting en ik hoop dat er nog vele zullen volgen. Al doende leert men, dus ga ik op zoek naar manieren om de 'homepage' iets aantrekkelijker te maken. Wel wil ik mijn huisstijl handhaven, dus groen blijft de steunkleur!
De foto van Ollie is genomen in Zuid-Afrika. Eind oktober zijn we met ons hele gezin een week lang te gast geweest in Silonque Bush Estate, landelijk gelegen bij Phalaborwa, vlak naast het Krugerpark. Flora en vooral fauna in het Krugerpark hebben ons bijzonder geraakt en Afrikaans is een bijzondere taal! De rangers die ons als gids begeleidden op een voetsafari konden ons wel verstaan als we Nederlands spraken, maar wij hadden duidelijk meer moeite met het ontcijferen van hun gesprekken in het Afrikaans. Het was een fantastische reis, we hebben met volle teugen genoten en ... we'll be back!
Fijn weekend allemaal, Elsowina